Urdd y Merched

Dechreuodd Urdd y Merched yn nyddiau cynnar y Gymdeithas gyda’r aelodau’n cynnwys rhieni a chyfeillion Longfields. Prif nod yr Urdd oedd codi arian i’r Gymdeithas Rhieni. Defnyddiwyd yr arian i gefnogi’r Gymdeithas a phrynu offer pan fo angen.

Ysgrifennodd Joan Owen, Trysorydd Anrhydeddus Urdd y Merched, am dwf yr Urdd ym Mlwyddlyfr 1979/80 y Gymdeithas. Mae cyfieithiad o ddetholiad o’i hadroddiad yn rhoi cipolwg i’r gwaith caled a wnaed gan yr Urdd.

Wrth gwrs, prif bwrpas yr Urdd erbyn hyn yw codi arian i gefnogi’r Gymdeithas, a gwnawn hyn yn yr holl ffyrdd arferol – hynny yw trwy gynnal boreau coffi, ffeiriau sborion, Ffair Nadolig flynyddol, ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ein Paredau Hetiau Pasg, sydd wedi dod yn boblogaidd ym mhob rhan o’r ddinas.

Hyd yma, rydym wedi codi rhyw £16,000 ac wedi rhoi dros £8,500 ohono i’r Gymdeithas mewn arian parod, ar adegau angen amrywiol. Yn ogystal, rydym wedi rhoi llawer o offer a chelfi, gan gynnwys bron yr holl ddodrefn ac offer cartref ar gyfer yr Unedau Preswyl, y mae eu cost, gyda’i gilydd yn cyfrif i dros £3,500. Yn ddiweddar, prynon ni offer addysgol ar gyfer yr ystafell ysgol newydd, ac offer i’r Ganolfan Waith, ac rydym wastad yn fodlon helpu Longfields yn ariannol neu mewn unrhyw ffordd arall. Ar hyn o bryd, ein nod yw rhoi cymaint o arian â phosibl tuag at gost bws mini newydd, gan fod ei angen ar frys.

Mae aelodau’n Hurdd yn gweithio’n galed, ond mae mwynhad mawr i’w gael o’r gwaith, a bodlonrwydd o’i ganlyniadau ac rydym hefyd yn dod at ein gilydd yn gymdeithasol. Bob blwyddyn, rydym yn mwynhau Cinio Nadolig, a naill ai diwrnod llawn neu hanner diwrnod allan.

Seen here at the annual Pancake Day coffee morning held by the Ladies' Guild at Longfields are the Guild's Catering Officers, Mrs. Amy Harris, Mrs. Margaret Grey, Mrs. Elsie Rowlands and Mrs Joyce Williams, all tossing pancakes, watched by Mrs. Joan Owen, Mrs Owen Davies and Mrs. Susan Phillips.
Bore coffi Diwrnod Crempog (Blwyddlyfr 1984 y Gymdeithas)
The Lady Mayoress, Mrs Eirlys Lewis tries her luck at Mrs Dilys Bailey's tombola stall at a sherry evening held at the Manor House.
Stondin tombola mewn noson sieri a gynhaliwyd ym Manor House (Blwyddlyfr 1984 y Gymdeithas)
Mrs Gwen Davies, Chairman of the Ladies' Guild hands over the keys of the 17-seater Mercedes Benz ambulance to Mr Owen Lewis, Chairman of the Association. Looking on are Mrs Joan Owen, Hon. Treasurer of the Guild and Mr Harold Austin, Hon. Treasurer of the Association.
Rhodd Urdd y Merched o fws (Blwyddlyfr 1984 y Gymdeithas)