Y Ganolfan Waith

Codwyd adeilad newydd, y Ganolfan Waith, ar dir Longfields ac fe’i hagorwyd yn swyddogol ar 20 Tachwedd 1962. Yn y dyddiau cynnar, roedd wyth ‘hyfforddai’ yn y Ganolfan Waith gyda’r oedrannau’n amrywio o’r arddegau hwyr i ganol yr ugeiniau. Y prif weithgareddau a gynhaliwyd oedd gwaith gyda chansenni a lledr gyda galw uchel am gynhyrchion.

Mrs Laura Rumbelow oedd y ‘Goruchwyliwr Gwaith’ cyntaf yn Longfields. Mae detholiad o’i hadroddiad cyntaf yn dangos yr hyn a gynhyrchwyd yn ystod chwe mis cyntaf y gweithrediad.

Ym 1964, cyflogwyd Hector McKelvie yn rheolwr y Ganolfan Waith. Rhoddodd y Ganolfan Waith gyflogaeth ac roedd wedi esblygu’n dair rhan.

Yr Ystafell Argraffu

Richard Paton and Brian Nicholls at their machines in the printing shop 1964
Y siop argraffu 1964

Diwallodd yr ystafell argraffu ystod o archebion argraffu a gomisiynwyd gan gwsmeriaid preifat a masnachol gan ymdopi’n dda â’r gofynion tymhorol.

Dathlodd ei ben-blwydd yn 25 oed ym mis Mehefin 1990. Yn y dyddiau cynnar, roedd yr offer yn cynnwys peiriannau ‘Adana’ a weithredwyd â llaw. Wrth i’r amser fynd heibio, cafwyd peiriant argraffu Heidelberg o 1945 a oedd wedi’i adnewyddu. Ychwanegwyd at hwn ym 1990 gan T-Offset Automatic Press a gyflwynwyd gan Mr George Clark, Cyfarwyddwr Ariannol Heidelberg Graphic Equipment Limited.

Gwaith Llaw

Mae’r eitemau a gynhyrchwyd yn cynnwys gwaith mosäig, basgedwaith ac amrywiaeth o eitemau wedi’u gwneud â llaw ac eitemau’r cartref yr oedd galw cyson amdanynt. Mae Blwyddlyfr 1967 y Gymdeithas yn rhestru amrywiaeth yr eitemau a wnaed.

Gwerthwyd y cynhyrchion yn uniongyrchol o Longfields a thrwy deulu a chyfeillion y Gymdeithas.

 

Therapi Diwydiannol

Sicrhawyd contractau gyda chwmnïau lleol fel Mettoys Ltd., Addis a New Cleaners yn Sgiwen. Bydd manylion pellach o’r rhain yn cael eu hychwanegu wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen.

Mae’r delweddau hyn yn dangos y gweithgareddau sy’n digwydd yn y Ganolfan Waith.

Mr H. McKelvie, The Works Manager, at the head of an assembly line in the production of toy sets, by Richard Lewis, Joan Hubbard and Ann Rogers, a contract undertaken for Mettoys Ltd.
Rhes gydosod at ddibenion cynhyrchu setiau teganau 1964
Pauline Brayley concentrates on rugmaking and Sandra James on teapot stands.
Pauline Brayley yn canolbwyntio ar greu rygiau a Sandra James ar standiau tebotiau.